Om frankie'sfrankie's er et resultat av et spesielt møte jeg hadde med Gud på et rom på bønnesenteret i Levanger den 29.08-2007. Du er velkommen til å lese historien "Hva Gud Kan Gjøre Med en Mann" (kommer snart)

Etter denne hendelsen satt jeg igjen med tre (3) spørsmål; "Hvor har jeg vært de siste 10 årene som kristen? Har jeg vært frelst, eller født på ny? Hvilken forkynnelse har jeg sittet under, når det ikke passer til denne åpenbaringen? Jeg fikk ikke svar på disse spørsmålene der og da, men i tiden etter, under vandringen, har svarene på disse spørsmålene åpenbart seg mer og mer.

"Ve dem som kaller ondt for godt, og godt for ondt, dem som setter mørke i stedet for lys, lys i stedet for mørke, dem som gjør bittert til søtt og søtt for bittert." (Jes.5:20).


Dermed kom nettsiden opp for å ha et sted å samle tankene, skriverier og studie på. Du finner dem både i blogg og artikkel form.

Selv om skriveriene mine ikke er av de best skrevne, eller om de er små og for tiden få, vil jeg oppfordre deg til å lese og tenke litt igjennom de. Kom gjerne med tilbakemeldinger, det vil hjelpe mye, for Gud har mange arbeidere.

frankie's