Hull i endetids-læren

procrustes07
Så begynner Jesus sin forklaring, på oljeberget, av de ting som skal skje: “Jesus svarte og sa til dem:…”
Hmm..., det som nå skjer blant pinsevenner og andre evangeliske, er at de drar frem prokrustessengen, kapper armer og strekker bein til alt passer flott inn i deres eget system (sengen) og så presenterer den.

Man skulle vel egentlig tro at Matteus kunne skrive ned det svar Jesus ga dem, men for dispensasjonistene er det nok ikke riktig slik. De mener at Matteus ikke skrev ned de svar Jesus gav, angående deres konkrete spørsmål, men at Han svarte på hva som skal hende 2000 år eller så frem i tid.

Les mer...
Comments

Tidsrammen i Matteus 24.

oljeberg_jesus
I 24:34 står det: “Sannelig sier Jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette skjer.”Dette er sagt av Jesus midt i sin lignelse om fikentreet. Betyr dette at all den trengsel som er nevnt i Mat. 24:4-28 kommer til å skje i vår generasjon? Hva da med det han sier til fariseerne at “Alt dette skal komme over denne slekt” (23:36). Mener Han ikke den slekt som tilhører de fariseerne han snakker til? Motsier bibelen seg? Jeg vil her viser med skriften hvilken tidsramme Matteus 24 handler om og hjelpe deg til å forstå disse versene og flere. Les mer...
Comments

Den hemmelige bortrykkelse teorien

rapture
Hva er "den hemmelige bortrykkelses" teorien og hvor komner den fra? La meg først liste opp 7 punkter i hva hovedsak den går ut på.
1. Det Nye Testamentets menighets-epoke er den innledende fasen av Kristi rike, som profetert av de gammeltestamentlige profetene.
2. Den nytestamentlige menighet kan vinne tilfeldige seire, men til slutt vil hun mislykkes i oppdraget, mister innflytelse og blir ødelagt ettersom den verdensomspennende “onde” øker mot slutten av Menighetens tidsalder.
3. Menigheten vil passere gjennom en fremtidig verdensomspennende vanskelig tid i fødselsveer. Denne epoke er kjent som den store trengsel som vil sette punktum og slutten for denne moderne tid.
4. Kristus vil komme tilbake på slutten av trengselen, eller midt i, for menighetnens bortrykkelsen, gjenopplive de døde hellige og gjennomføre dommen av de rettferdige i “et øyeblikk”. Les mer...
Comments

Når ble Jesus født?

Jesus_Maria_Josef
Kan Jesu fødselsdag fastsettes og bevises med Bibelen? Er det den 25. Desember? Noen sier gjeterne ikke var ute på marken fordi det var vinter og for kaldt, for kaldt i stallen... Ja mange teorier er det og mange faktorer må taes med, men la oss se på hva vi kan finne i Bibelen, noen fortellinger og vers som kan vise oss en mulig fødselsdag. Det kan virke vanskelig og kronglete men bli med, resultatet er ganske interessant.

Vi skal følge Bibelen og regne ut når han ble født. Vi vil også kanskje få en større forståelse av de tre store festivalene som Gud befalte jødene å holde (5. Mosebok 16:16). Les mer...
Comments