Profeti

Tidsrammen i Matteus 24.

oljeberg_jesus
I 24:34 står det: “Sannelig sier Jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette skjer.”Dette er sagt av Jesus midt i sin lignelse om fikentreet. Betyr dette at all den trengsel som er nevnt i Mat. 24:4-28 kommer til å skje i vår generasjon? Hva da med det han sier til fariseerne at “Alt dette skal komme over denne slekt” (23:36). Mener Han ikke den slekt som tilhører de fariseerne han snakker til? Motsier bibelen seg? Jeg vil her viser med skriften hvilken tidsramme Matteus 24 handler om og hjelpe deg til å forstå disse versene og flere. Les mer...
Comments