Den hemmelige bortrykkelse teorien

Del ALLTID med dine venner!

rapture
Hva er "den hemmelige bortrykkelses" teorien og hvor komner den fra? La meg først liste opp 7 punkter i hva hovedsak den går ut på.
1. Det Nye Testamentets menighets-epoke er den innledende fasen av Kristi rike, som profetert av de gammeltestamentlige profetene.
2. Den nytestamentlige menighet kan vinne tilfeldige seire, men til slutt vil hun mislykkes i oppdraget, mister innflytelse og blir ødelagt ettersom den verdensomspennende “onde” øker mot slutten av Menighetens tidsalder.
3. Menigheten vil passere gjennom en fremtidig verdensomspennende vanskelig tid i fødselsveer. Denne epoke er kjent som den store trengsel som vil sette punktum og slutten for denne moderne tid.
4. Kristus vil komme tilbake på slutten av trengselen, eller midt i, for menighetnens bortrykkelsen, gjenopplive de døde hellige og gjennomføre dommen av de rettferdige i “et øyeblikk”.

Opprinnelsen til den “hemmelige bortrykkelse” teorien
For mange er det både utrolig og sjokkerende å oppdage at undervisningen av en “hemmelig bortrykkelse” ikke er å finne i noen bibel oversettelse. Det er ikke engang nevnt i noe “kristen” litteratur før år 1830.

Forfatteren av boka “The Unbelievable Pre-Trib Origin,” Dave MacPherson, avslører at bortrykkelse undervisningen ble født i England på midten av 1800-tallet. MacPhersons fant ut at en mann ved navn Edward Irving, som tjente i en kirke i Skottland, var den første til å forkynne “bortrykkelse” evangeliet.”

Akkurat hvordan “bortrykkelese” teorien oppsto i Irving er en spennende fasett i den moderne kirkehistorie. Irving holdt på noen eksentriske stillinger ved bruk av åndelige gaver, som blant annet tungetale og profetier. Han hevdet at disse gavene var for den dagens “menigheter”, og det var ganske mange tilhengere av hans radikale forestillinger. Men når det oppsto kaotiske forstyrrelser i Irvings tjenester, under manifestasjoner av disse “gavene”, tok den skotske kirken grep, og avsatte Irving fra sin stilling som prest i 1832.

Det endelige resultatet av Irving avsetting, var dannelsen av den katolske apostoliske kirke, som fortsatt eksisterer den dag i dag. Irving bevegelsen vokste og ble grunnlaget for dagens pinsebevegelse. Den naturlige utviklingen av denne bevegelsen har resultert i den siste tids fremvekst av “Torontos Latter Ånd”, et fenomen som har forført og villede mer enn noen få velmenende mennesker.

Men i 1830, under en av Irvings økter før hans oppsigelse, falt en ung skotsk jente, som heter Margaret MacDonald, i en “transe”. Etter flere timer med “visjon” og “profetier” avslørte hun at “Kristus” gjenkomst ville skje i to faser, ikke bare en. “Kristus” ville først komme synlig bare til de rettferdige, så ville han komme en gang til for å utføre vredens dom over de urettferdige i verden. (mer info til Irving her.)

Denne “hemmelig bortrykkelsen” ble støtter av Irving da han hevdet at også han hadde hørt en “stemme” fra himmelen kommanderte ham til å lære det. (Noen moderne forskere hevder at Irvings spekulasjoner av “bortrykkelsen” ble påvirket av den spanske jesuittpresten, Lacunza boken som Irving hadde oversatt i 1827 under tittelen, The coming of the Messiah in Glory and Majesty. (Messias komme i Pryd og Majestet).

John Darby, en engelskmann og pioneer av “Plymouth Brødre” bevegelsen, ble fanget i bortrykkelses filosoferingen til Irving. Da Darby hørte om Irvings virksomhet, reiste han til Skottland for å snakke med Irving og hans tilhengere om den “hemmelige bortrykkelsen”. Det var Darby som ble mester utvikleren av de “Skriftelige” argumenter for å støtte teorien/læren som utviklet seg.

Darbys utvikling av “bortrykkelse” teorien ble siden populær i Storbritannia og til slutt i USA, hovedsakelig som følge av Cyrus Scofield's notater i sin Scofield Reference Bible.

Andre som også har spilt en stor rolle i utbredelsen av denne læren er også William Miller, og ut av han kom millerismen. Han predikerte Jesu gjenkomst i 1843-44, men som vi kan se slo jo dette feil an (vi er fortsatt her) og en stor del av hans skare forlot ham. Et produkt ut av dette har vi i dag Adventistene (som du kan lese om under linken i “millerismen”).

If one accepted Darby's view of the secret rapture... Benjamin Wills Newton pointed out, then many Gospel passages must be "renounced as not properly ours."

Troen på den “hemmelig bortrykkelse” doktrinen er blitt så utbredt blant dagens “evangeliske” og “fundamentalister” at mange sitter i benkeradene og antar at undervisningen går helt tilbake til apostlene selv og Jesus. Uavhengig av hvem man anser som opphavsmannen til undervisningen - om Irving, Darby, Margaret MacDonald eller en jesuitt prest - er en ting klart, den “hemmelige bortrykkelse” teorien er av en relativt ny dato. Dessuten har den ingen basis i virkeligheten eller var noen gang undervist av Jesus, apostler, eller den tidlige bevegelsen, startet av Messias.

~frankie~


Del ALLTID med dine venner!

comments powered by Disqus

blog comments powered by Disqus